محل پروژه

تهران

تاریخ ساخت

تابستان ۱۳۹۵

کارفرما

دانشگاه ولی عصر رفسنجان