کارفرما

شرکت فراز باطری نوین پارسیان

تاریخ ساخت

۱۳۹۸

محل اجرا

خوانسار