برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

کارفرما

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تاریخ ساخت

۱۳۹۸

محل اجرا

کرمان